QUYỀN RIÊNG TƯ SV88

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối và không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cần thiết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính, bảo hiểm để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra một cách an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi sử dụng các phương thức truyền thông an toàn để bảo vệ dữ liệu cá nhân và lưu trữ nó trong một môi trường được bảo vệ tuyệt đối. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và thực hiện việc giám sát liên tục để đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng.

Chúng tôi có thể gửi thông báo khuyến mại và tin tức qua email cho khách hàng, nhưng chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân với mục đích cung cấp dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng trên nền tảng của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng mọi việc sao chép, sử dụng và phân phối nội dung của chúng tôi đều cần được sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ SV88. Chúng tôi tôn trọng bản quyền và luôn đảm bảo sự tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng thông tin và nội dung của chúng tôi.